MCS Technique Service Website
October 23 2018 16:03:24
slide01 slide02 slide03 slide04
MCS Technique Service

       บริษัท MCS Technique Service จำกัด ดำเนินงานด้านต่างๆ ด้วยคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัยสูงสุด เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
e-mail chanchai.mcstech@gmail.com,

■ รับออกแบบ แก้ไข และปรับปรุงงานระบบ Control Process ที่มีจุดบกพร่องให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตมากขึ้น
■ รับออกแบบการควบคุมเครื่องจักรด้วยระบบอัตโนมัติ PLC Programming หรือ ระบบ Scada Software
■ รับเขียนแบบไฟฟ้า รับทําตู้คอนโทรล ออกแบบ ตู้ควบคุม ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ติดตั้งตู้ไฟฟ้าทุกชนิด MDB,Switch Board, PLC Panel
■ รับซ่อม ปรับปรุงเครื่องจักร เครื่อง CNCทุกประเภท และชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ ทุกชนิดในโรงงาน พร้อมการรับประกันผลงาน
■ รับติดตั้งระบบ Preventive Maintanance(PM) ทั้งในและนอกสถานที่
■ รับติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็นโรงงาน บ้าน
■ ระบบความปลอดภัย CCTV, Key card access control
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.