MCS Technique Service Website
February 18 2019 05:10:00
PRODUCT > CCTV

PRESENTATION ALL PRODUCT.

ระบบกล้องวงจรปิด Hi-View ความคมชัดภาพสูงระดับHD! ภาพที่ออกมาจึงมีความละเอียดมาก ติดตั้งง่าย การใช้งานไม่ยุ่งยาก และยังสามารถดูออนไลน์ผ่านมือถือได้ รองรับทั้งระบบ ไอโฟน(IPhone) และแอนดรอย(Android) ฟรี! พร้อมการรับประกัน